Centralizator al rezultatelor la proba scrisă la concursul organizat in data de 21.04.2022, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa l , grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite

9 Centralizator al rezulatatelor proba scrisa afisat tAXE