Centralizator al rezultatelor la proba scrisă la concursul organizat in data de 21.04.2022, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa l, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget – Finante

9 Centralizator al rezulatatelor proba scrisa afisat Contabilitate