CENTRALIZATOR FINAL privind punctajele acordate de comisia de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa l, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Protectia Mediului – proba scrisa in data de 05.11.2021

14 Centralizator final afisat Urbanism
C