H O T Ă R Â R E A nr. 101 din 23.09.2020 privind acceptarea cuantumului despăgubirilor acordate de Consiliul Județean Timiș pentru exproprierea unor terenuri de pe raza UAT Giarmata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691 sector Centură Timișoara – Autostrada A1”

101 Hotărâre