H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 27.11.2020 privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Giarmata în procedura de asigurare a probelor pentru contractul nr. 7787/17.09.2015 încheiat cu SC GTI-SANBOD CONSTRUCT SRL

119 Hotărâre