H O T Ă R Â R E A nr. 19 din 18.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Zonă depozitare, mică industrie nepoluantă, comerţ, servicii », în suprafaţă de 57.500 mp, generat pe parcelele înscrise în CF 412337 Giarmata, CAD 412337; top A 251/1/1 şi CF 412268 Giarmata, CAD 412268; top A 251/1 ai cărui beneficiari sunt NEMEDI GAVRIL şi NEMEDI ERZSEBET

19 Hotărâre