H O T Ă R Â R E A nr. 48 din 27.04.2021 privind modificarea titlului și a art. 1 din HCL Giarmata nr. 121/31.08.2017 privind declararea de interes public local a unei suprafețe totale de 99,139 ha înscrise în CF 406097, 405594, 405595, 405596, 405733, 405833, 405834, 405835, 405699, 405600, 404778, 405964, 405965, 403796, 402638, 402639, 405878, 405879, 405880, 405881, 404131, 404802, 404128, 404133 Giarmata

48 Hotărâre