H O T Ă R Â R E A nr. 70 din 27.05.2021 pentru încheierea unui contract de comodat, ce are ca obiect imobilul înscris în CF nr. 408349-C1-U2 Giarmata, privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului, a aparaturii medicale și a echipamentelor necesare funcționării Centrului de Permanență Giarmata, ca urmare a faptului că vechiul contract va expira în data de 28.05.2021

70 Hotărâre