H O T Ă R Â R E A nr. 83 din 30.06.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 702/10.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 861.000,00 lei în vederea garantarii obligațiilor de plată a avansului de 861.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Reabilitare Cămin Cultural în localitatea Giarmata, județul Timiș”

83 Hotărâre