H O T Ă R Â R E A nr. 86 din 30.07.2020 privind exprimarea acordului pentru preluarea ratelor datorate Comunei Giarmata în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 243 din data de 12.05.2020 încheiat între Comuna Giarmata și domnul Tiuch Cătălin având ca obiect imobilul înscris în CF Giarmata nr. 406675

86 Hotărâre