Hotărârile Consiliului Local Giarmata nr. 1 și 2 adoptate în ședința extraordinară din data de 21.01.2021

 

H O T Ă R Â R E A nr.1 din 21.01.2020 privind revocarea HCL Giarmata nr. 139/22.12.2020 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și taxelor speciale aplicabile în comuna Giarmata în anul 2021

HCL nr. 1

 

H O T Ă R Â R E  A nr. 2 din 21.01.2020 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și taxelor speciale aplicabile în comuna Giarmata în anul 2021

hcl nr. 2