HOTARAREA NR. 7 Din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea 7