Bun venit în Giarmata

Informații stare civilă

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA NASTERII:

Termenul pentru declararea nasterii copilului este:

 • 15 zile de la data nasterii pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
 • 3 zile de la data nasterii copilului nascut mort;
 • 24 de ore de la data decesului copilului nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile;

Documente necesare:

 • certificat medical constatator al nasterii;
 • certificat de nastere in original si copie,actul de identitate al mamei si al declarantului,daca nasterea nu este declarata de mama;
 • certificatul de casatorie al parintilor copilului,daca sunt casatoriti,original si copie;

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA DECESULUI:

Declaratia de deces se face verbal in termen de 3 zile(inclusiv data decesului);
Declarantul va depune urmatoarele acte:

 • certificat medical constatator al decesului;
 • actul de idsentitate al decedatului;
 • livretul militar-dupa caz;
 • actele de stare civila ale decedatului(certificat nastere,casatorie);
 • actul de identitate al declarantului;

In cazul in care declarantul nu poate prezenta actele de stare civila ale decedatului,va declara in scris motivul neprezentarii acestora si datele de stare civila ale decedatului.

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CASATORIEI:

Casatoria se incheie intr-un termen de 10 zile,ce cuprinde atat ziua cand a fost facuta Declaratia de Casatorie,cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
Declaratia de casatorie sa face personal de catre ambii soti,care trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

 • carte de identitate(buletine) in termen de valabilitate;
 • certificate nastere-original si copie;
 • certificate medicale prenuptiale(au o valabilitate de 14 zile,interval care trebuie sa cuprinda si oficierea cununiei,si trebuie sa aiba mentiunea „SE POATE CASATORI”;
 • este necesar ca unul din soti sa aiba domiciliul sau resedinta in comuna Giarmata;
 • varsta minima in vederea casatoriei este de 18 ani;
 • in cazul in care au mai fost casatoriti,vor depune Sentinta de Divort,definitiva si irevocabila,sau certificatul de deces,dupa caz.

CONDITIILE LEGALE PENTRU INCHEIEREA CASATORIEI MINORULUI CARE A IMPLINIT VARSTA DE 16 ANI SUNT:

 • existenta unor motive temeinice;
 • avizul medical;
 • incuviintarea parintilor ori,dupa caz,a tutorelui,a persoanei sau a autoritatiicare afost abilitata sa exercite drepturile parintesti;
 • autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

ACTE NECESARE MINORULUI CU VÂRSTA CUPRINSA INTRE16-18 ANI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI IN VEDEREA CĂSĂTORIEI de către D.G.A.S.P.C Timiş

1.Cerere tip a minorului/minorilor pentru eliberarea autorizaţiei in vederea căsătoriei, înregistrata la Registratura DGASPC Timiş

2.Acordu! părinţilor sau al reprezentantului legal cu privire la căsătorie exprimat prin declaraţie p» proprie răspundere in fata consilierului juridic al DGASPC Timiş sau prin declaraţie notariala

3.Avizul medical eliberat de către medicul de familie (care sa ateste gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală, care să ii permită asumarea îndatoririlor specifice ale unei căsătorii şi a tuturor consecinţelor acesteia precum şi exprimarea consimţământului liber ta căsătorie ), pe baza analizelor medicale si a unui raport psihologic eliberat de un cabinet de psihologie.

4.Adeverinţă medicala care sa ateste starea de sănătate a viitorului sot – persoana majora.

5.Dovada de spaţiu unde urmează sa locuiască noua familie

6.Dovada veniturilor din care se va ‘întreţine viitoarea familie

7.Declaratia tip de intenţie de căsătorie al celuilalt viitor sot S.Copti dupa CI ale viitorilor soti

9.Copie dupa certificatul de naştere al minorului care doreşte sa se căsătorească

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA INTOCMITE IN STRAINATATE:

Cererea de transcriere,se adreseaza primariei localitatii in raza careia isi are domiciliul solicitantul,insotita de urmatoarele acte:

 • certificatul(extrasul) in original cu apostila;
 • o fotocopie autentificata a acestuia;
 • traducerea in limba romana,autentificata de un notar public sau de ofiterul consular roman;
 • documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate in certificatul original;

CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN STRINATATE

Pot cere transcrierea direct sau prin imputernicit cu procura speciala(autentificata in tara de un notar public,iar in strainatate,de oficiul consular roman din statul de resedinta sau la notar,cu apostila conform Conventiei de la Haga).In acest caz,cererea se depune la primaria localitatii in raza careia au avut ultimul domiciliu,iar daca nu au avut vreodata domiciliul,iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania,la Primaria sectorului 1 Bucuresti.

Comments are closed.