Bun venit în Giarmata

SERVICIUL SOCIAL

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI CRESTERE COPIL PANA LA DOI ANI SAU STIMULENT CONFORM OUG.148/2005:

 • COPIE DUPA CEREREA FACUTA CATRE ANGAJATOR;
 • ADEVERINTA COMPLETATA DE ANGAJATOR PRIVIND PERIOADA DE COTIZARE;
 • COPIE DUPA C.I. A SOLICITANTULUI-LEGALIZATA;
 • COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI-LEGALIZATA,PENTRU CARE SE SOLICITA INDEMNIZATIA (STIMULENTUL);
 • DOSAR PLIC;

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ANGAJARE CA ASISTENT PERSONAL:

 • CERERE TIP DE ANGAJARE;
 • COPIE DUPA ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE SOLICITA ANGAJAREA;
 • CARNETUL DE MUNCA/DECLARATIE PE PROPIE RASPUNDERE(daca nu a mai lucrat);
 • COPII DE PE ACTELE DE STUDII SI DE PE ACTELE DE STARE CIVILA;
 • CURRICULUM VITAE;
 • ACTUL DE EXAMINARE MEDICALA EMIS DE O INSTITUTIE SANITARA COMPETENTA;
 • CAZIERUL JUDICIAR;
 • CERTIFICAT DE INCADRARE IN CATEGORIA DE PERSOANA CU HANDICAP GRAV AL PERSOANEI CARE NECESITA ASISTENT PERSONAL,IN ORIGINAL,PLUS 3 COPII;
 • COPIE DE PE C.I. A PERSOANEI CU HANDICAP GRAV/CERTIFICAT DE NASTERE (in cazul in care nu a implinit 14 ani);
 • RAPORT DE ANCHETA SOCIALA;
 • ACORDUL SCRIS AL PERSOANEI CU HANDICAP(in cazul in care nu are discernamant) SAU AL FAMILIEI SAU AL SUSTINATORILOR LEGALI (in cazul in care nu are discernamant);
 • ANGAJAMENTUL ASISTENTULUI PERSONAL (ca act aditional la contractul individual de munca) PRIN CARE ISI ASUMA RASPUNDEREA REALIZARII INTEGRALE A PREVEDERILOR PREVAZUTE IN FISA POSTULUI;
 •  

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZATIE DE NASTERE:

 • CERERE TIP;
 • DOSAR PLIC;
 • COPIE CERTIFICAT NASTERE NOU-NASCUT+ORIGINAL;
 • C.I. -SOT/SOTIE;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE;
 • CERTIFICAT DE NASTERE PENTRU CEILALTI COPII(CEL MULT 3);
 • ADEVERINTA DE LA CENTRUL COMUNITAR DE ASISTENTA SOCIALA;
 • LIVRET DE FAMILIE;

Comments are closed.