Bun venit în Giarmata

Urbanism

C.U. EMISE 2009
C.U. EMISE 2010
C.U. EMISE FEBRUARIE 2010
A.C. EMISE 2009
A.C. EMISE FEBRUARIE 2010
A.C. EMISE MARTIE 2010
DEPUNERE DOSARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE
RIDICARE CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE
DEPUNERE DOSARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

Luni – Marți: 09.00 – 12.00

RIDICARE CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

Joi – Vineri: 9.00 – 12:00

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SE EMITE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR AFERENTE ORGANIZARII EXECUTARII LUCRARILOR, IN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA DEPUNERII DOCUMUNTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CARE CUPRINDE, IN COPIE URMATOARELE DOCUMENTE:

  • CERTIFICATUL DE URBANISM;
  • DOVADA, IN COPIE LEGALIZATA, A TITLULUI ASUPRA IMOBILULUI, TEREN SI/SAU CONSTRUCTII, SAU,DUPA CAZ, EXTRASUL DE PLAN CADASTRAL ACTUALIZAT LA ZI SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE ACTUAL LA ZI, IN CAZUL IN CARE LEGEA NU DISPUNE ALTFEL;
  • DOCUMENTATIA TEHNICA;
  • AVIZELE SI ACORDURILE STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM;
  • ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI;
  • DOVADA PRIVIND ACHITAREA TAXELOR LEGALE;

Comments are closed.