Transparența veniturilor salariale

Transparenta veniturilor salariale ale personalului din cadrul primariei potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 (1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele: a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz; b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora; c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora; d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia; e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora; f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.
city-hall-architecture-facade-of-building-exterior-vector-9781708-removebg-preview

             Giarmata, Str. Principală Nr. 31

                             Județul Timiș

Luni – Miercuri: 8:00 am – 16:00 pm
Joi 8:00 am – 18:00 pm
Vineri 8:00 am – 14:00 pm

Primaria Giarmata - © 2022. Toate Drepturile Rezervate