Blog

blank image

giarmata123

aprilie 13, 2020

Hotărârea privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” Giarmata în vederea continuării lucrărilor de reabilitare a...

blank image

giarmata123

aprilie 13, 2020

Hotărârea privind aprobarea acordării unor drepturi servanților din cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență de la nivelul comunei Giarmata,...

blank image

giarmata123

aprilie 13, 2020

Hotărârea privind înregistrarea Primăriei Comunei Giarmata în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar...

blank image

giarmata123

aprilie 13, 2020

Hotărârea privind acceptarea ofertei de donaţie a suprafeței de 513 mp având număr cadastral 411995, în vederea realizării unui sens...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Hotărârea pentru încheierea unui contract de comodat, ce are ca obiect imobilul înscris în CF nr. 408349-C1-U2 Giarmata, privind atribuirea...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Hotărârea privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în comuna...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de servicii având ca obiect efectuărea unor expertize contabile și juridice extrajudiciare, prin care...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, modificarea Agendei Culturale și a finanțărilor alocate activităților sportive pentru...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Hotărârea privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” Giarmata în vederea continuării lucrărilor de reabilitare a...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Horărârea privind aprobarea unui acord de principiu în vederea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” Giarmata...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Hotărârea privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru...

blank image

giarmata123

martie 31, 2020

Hotărârea nr. 27 din 31.03.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Giarmata aprobat prin H.C.L. nr....

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotârârea privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 403574 situat pe strada Izvorului, nr. 97 având o suprafață...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind aprobarea bugetului local al Comunei Giarmata, a bugetului de activităţi finanţate integral din venituri proprii şi a listei...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu dispozițiile Legii...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind alipirea imobilelor înscrise în CF Giarmata nr. 407014 în suprafață de 198 mp, în CF Giarmata nr. 407012...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF Giarmata nr. 407013, nr. cad. 672-675/32 (teren situat în Cerneteaz) de la...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF Giarmata nr. 407012, nr. cad. 672-675/31 (teren situat în Cerneteaz) de la...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF Giarmata nr. 407015, nr. cad. 680/a/2 (teren situat în Cerneteaz) de la...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 409358 având o suprafață de 5000 mp în trei loturi, astfel: lot...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Hotărârea privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 409356 având o suprafață de 11484 mp în două loturi, astfel: lot...

blank image

giarmata123

februarie 26, 2020

Horărârea privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 409116 având o suprafață de 16609 mp în trei loturi, astfel: lot...

blank image

giarmata123

ianuarie 29, 2020

Hotărârea privind aprobarea acordării unor gratuități/facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare...

blank image

giarmata123

ianuarie 29, 2020

Hotărârea privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență (altele decât cele stabilite de art . 28 din Legea nr.416/2001,...

blank image

giarmata123

aprilie 15, 2019

Hotărârea privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 405080 Giarmata având nr. cad. 405080 în suprafață de 40.000 mp în două...

blank image

giarmata123

decembrie 19, 2018

Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei...

blank image

giarmata123

decembrie 19, 2018

Hotărârea privind aprobarea intabulării imobilului cu nunăr cadastral DE 359/2, constând în drum care face legătura între DJ691 și Halta...

blank image

giarmata123

decembrie 19, 2018

Hotărârea privind aprobarea documentației de apartamentare a construcției C1-„Locuințe Sociale P”, amplasată pe imobilul cu nr. cadastral 409337, situat pe...

blank image

giarmata123

decembrie 19, 2018

Hotărârea privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral DE62 (58 tronson Cerneteaz – nod de descărcare...

blank image

giarmata123

decembrie 19, 2018

Hotărârea privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General Giarmata, judeţul Timiş, până la data aprobării, în condiţiile...

blank image

giarmata123

noiembrie 30, 2018

Hotărârea privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 405423 Giarmata având nr. top. 4234/3/196/36/2/9/3/a/1 de la suprafața de 17.116 mp...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui protocol pentru reglementarea situației fiscale privind impozitul pe terenurile extravilane situate în comuna Ghiroda, sat...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărâre privind trecerea din proprietatea Comunității Foștilor Urbarialiști în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind stabilirea normativului de consum a carburantului pentru autoturismul Renault Clio având numărul de înmatriculare TM – 49 -PCG,...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind modificarea capitolului II – „Zone centrale ale localităților” din reglementările și indicatorii urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV prin virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Creare unitate de procesare seminţe fără gluten de către compania LAIA’S ORGANIC S.R.L.,...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

noiembrie 27, 2018

Hotărârea privind acordul de principiu pentru cumpărarea imobilului înscris în CF Giarmata nr. 400269 constând în sediu administrativ compus din...

blank image

giarmata123

noiembrie 19, 2018

Hotărârea privind aprobarea transferului mijlocului fix „microbuz pentru transportul școlar” din gestiunea U.A.T. Comuna Giarmata, Jud. Timiș, în gestiunea Școlii...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărârea privind dezlipirea imobilului înscris în CF 405081 Giarmata având nr. cad. 405081 în suprafață de 12.223 mp în două...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărârea privind dezlipirea imobilului înscris în CF 405589 Giarmata având nr. cad. 45589 în suprafață de 10.444 mp reprezentând spațiu...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărârea privind dezlipirea imobilului înscris în CF 405589 Giarmata având nr. cad. 45589 în suprafață de 10.444 mp reprezentând spațiu...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărârea privind dezlipirea imobilului înscris în CF 405423 Giarmata având nr. cad. 405423 în suprafață de 17.431 mp în două...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV și modificarea listei de investiții, precum și a Agendei...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărârea privind încheierea unui protocol de colaborare cu AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TIMIȘ – PROIECT INTESPO POCU–...

blank image

giarmata123

octombrie 30, 2018

Hotărârea privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în justiție a intereselor...

Sari la conținut